Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

For the English form click here

.برای این ‌که ما بهتر بتوانیم شرایط مربوط به شما را درک کنیم لطفا به پرسش‌هایی که در ادامه می‌آیند پاسخ بدهید

.با ثبت درخواست از راه این برگه شما اساس‌نامه و سیاست حفظ محرمانگی و نگهبانی از داده‌های ما را نیز تایید می‌کنید

                              .انجمن ما یک نهاد  ناسود بر دولتی است برای آشنایی بیشتر با انجمن ما به بخش اساس نامه مراجعه کنید.

.داده‌های شما نزد ما مطابق با مقررات جی‌دی‌پی‌آر محافظت می‌شوند. در این مورد در بخش سیاست حریم خصوصی بیش‌تر بخوانید

.ما به درخواست‌ها معمولا تا دو هفته پس از دریافت رسیدگی می‌کنیم